Avukat Web Sitesi
İdare Hukuku ve Vergi Hukuku
idare hukuku

Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
 İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
 Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
 Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü

Copyright © 2014. Bu internet sitesi ve sitede bulunan her türlü bilgi, materyal ve sair içerik, Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile; reklam yasağı başta olmak üzere; Türkiye Barolar Birliği