Avukat Web Sitesi
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
iş hukuku

İş Sözleşmelerinin hazırlanması,
Çalışma ortamlarının iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine uygunluğunun hukuki değerlendirmesi,
İş Sözleşmelerinin feshi/sona ermesi ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi,
İşe iade ve işçilik ücretleri ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü,
İkale Sözleşmelerinin hazırlanması ve revizyon

Copyright © 2014. Bu internet sitesi ve sitede bulunan her türlü bilgi, materyal ve sair içerik, Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile; reklam yasağı başta olmak üzere; Türkiye Barolar Birliği