Avukat Web Sitesi
Otel Yönetimi Kira ve Finansmanı
otel yönetimi

Otel kiralama sözleşmeleri
Otel yönetim anlaşmaları
Otel odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde otelin fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler
Yap-işlet-devret modeli kullanılarak yapılmış olunan otel kiralama sözleşmeleri
Otel yatırımları ve finansmanı
Yerel ve uluslararası yatırımcılarla ve finans kuruluşları ile yapılacak anlaşmalarda temsil

Copyright © 2014. Bu internet sitesi ve sitede bulunan her türlü bilgi, materyal ve sair içerik, Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile; reklam yasağı başta olmak üzere; Türkiye Barolar Birliği